Geen bronaanpak bij het spoor

Een onthullende uitzending over respirabel kwartsstof en het niet toepassen van bronaanpak.