PBM

Helm af, masker op.

In het verkeer heeft een helm WEL zin, (c) Rob Scheurmaker, RefDag, 16 april '22

pbm staat voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarover kun je zeggen:

Als al het andere niet kan, dan en slechts dan, zet je pbm in.

…maar hoe gaat het in de praktijk, als je in dienst komt bij een bouwbedrijf:

Welkom, hier is je pakket met pbm, wil je even tekenen voor ontvangst?