Delen is vermenigvuldigen

Waar kun je als werkgever ondersteuning vinden als het gaat om preventie van beroepsziekten? De Arbowet noemt hiervoor vier kerndeskundigen: de arbeids- en organisatiedeskundige (A&O’er), de arbeidshygiënist, de bedrijfsarts en de veiligheidskundige (in alfabetische volgorde). Aan hen is het uitvoeren van preventieve taken toebedeeld, waaronder het uitvoeren dan wel toetsen van een RI&E. Het mooie …

Delen is vermenigvuldigen Lees verder »

Halotherapie voor betere ademhaling

Een goed bericht voor mensen die door hun werk longklachten hebben opgelopen, zoals COPD, allergie of astma. Door een aantal sessies te volgen bij de haloclinic verbetert de ademhaling en vermindert de kortademigheid. Het helende principe komt uit de zoutmijnen. Het mooie is dat hier geen sprake is van medicijngebruik maar van natuurlijke zoutdeeltjes die men …

Halotherapie voor betere ademhaling Lees verder »

Monitor Arbeidsongevallen van I-SZW te beperkt

Tot mijn verbazing bevat de Monitor Arbeidsongevallen 2020 nog steeds geen meldingen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Wel wordt er in het algemeen gesproken over het ontbreken van bronaanpak. Volgens de monitor ‘gebeuren er nog te veel ongevallen waarbij werknemers overlijden of blijvend letsel oplopen’, terwijl het blootgesteld worden aan te hoge concentraties gevaarlijke stoffen …

Monitor Arbeidsongevallen van I-SZW te beperkt Lees verder »

Exoskelet als individuele maatregel

In de Cobouw staat een lezenswaardig artikel over het gebruik van het exoskelet. Dit is goed in te zetten als individuele maatregel tegen fysieke overbelasting, vooral bij repetitieve werkzaamheden.

Zelftest gevaarlijke stoffen op werkplek

Door de Europese Longstichting (ELF) is een eenvoudige zelftest voor medewerkers gemaakt. Zij kunnen daarmee aan de hand van enkele vragen ontdekken of ze aan teveel schadelijke stoffen blootstaan. Start de zelftest

Vingersparende cirkelzagen in Nederland

Inmiddels zijn er 2 leveranciers (Bosch en Festool) in Nederland die het een cirkelzaagmachine leveren met ene vingersparend principe. Hiermee kun je je vingers er niet meer per abuis afzagen. Een prachtige combinatie van bronaanpak en collectieve voorziening. Complimenten voor de fabrikanten en voor Steve Gass de uitvinder (al in 1999) van het saw-stop-systeem.