Kwartsstof maximaal per dag

Op de website van Hilti hebben ze heel mooi verhoudingsgewijs aangegeven bij welke hoeveelheid kwartsstof al risicovol is. In zo’n klein beetje [een snufje] kwartsstof zit meer respirabel stof dan de longen van een mens aan kunnen. 

Hieronder de (vertaalde) tekst van Hilti:

Aangezien sommige stofdeeltjes potentieel schadelijk kunnen zijn, hebben nationale autoriteiten zogenaamde grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (OEL) vastgesteld. Deze waarden zijn bovengrenzen die de aanvaardbare concentratie van gevaarlijk stof op de werkplek bepalen, gebaseerd op een tijdgewogen gemiddelde (TGG) gedurende een 8-urige werkdag. 

Als je bijvoorbeeld werkt met materiaal dat kwartsstof bevat, komt het stof dat vrijkomt tijdens het verwerken van het materiaal – b.v. van boren, beitelen, zagen of slijpen – zal hoogstwaarschijnlijk inadembaar kristallijn silicastof (RCS) bevatten. Deze deeltjes kunnen bijzonder gevaarlijk zijn omdat ze diep in de longen kunnen doordringen en de longblaasjes kunnen bereiken, waar langdurige overmatige blootstelling kan leiden tot schade aan het ademhalingssysteem. In het ergste geval kan dit resulteren in de ziekte genaamd silicose (longkanker), die nog steeds ongeneeslijk is.

Omdat de gezondheidseffecten van gevaarlijk stof dramatisch kunnen zijn, zijn OEL-waarden vastgesteld om werknemers te beschermen. 

Heb je enig idee wat deze grenswaarden in de praktijk betekenen? Het gaat een kleine hoeveelheid – zoals een klein snufje zout – en minder dan een munt van 2 cent weegt.”