Verplichte opleiding bij werken met PUR

Vanaf 24 augustus 2024 moeten alle medewerkers die met PUR werken (schuim, lijm, etc.) verplicht een cursus volgen. Beter lijkt het ons om helemaal geen PUR te gebruiken waar schadelijke stoffen in zitten (bronaanpak). Zoals op bovenstaande foto is te zien, staat het lange termijn effect pictogram (GHS08) al sinds 2015 op de PUR bussen. Meer over de nieuwe Europese regels leest u bij Volandis.