Overheid Arbeidsinspectie

Handhaving 2022 Arbeidsinspectie

Ook in het jaar 2022 zet de Arbeidsinspectie nadrukkelijk extra in op het bij de bron aanpakken waar het gaat om de blootstelling aan gevaarlijke CMRS stoffen. Daarbij gaat het zowel om de blootstelling tijdens productieprocessen als om de bestrijding van actute en chronische blootstelling aan gevaarlijke stoffen. download jaarplan 2022

Handreiking CM-stoffen vervangen

Artikel 4.17 van het Arbobesluit geeft aan dat kankerverwekkende en mutagene stoffen voor zover technisch uitvoerbaar zijn te vervangen. De Arbeidsinspectie heeft een handreiking geschreven om CM stoffen te vervangen. Diverse stroomschema’s verduidelijken de tekst.

Monitor Arbeidsongevallen van I-SZW te beperkt

Tot mijn verbazing bevat de Monitor Arbeidsongevallen 2020 nog steeds geen meldingen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Wel wordt er in het algemeen gesproken over het ontbreken van bronaanpak. Volgens de monitor ‘gebeuren er nog te veel ongevallen waarbij werknemers overlijden of blijvend letsel oplopen’, terwijl het blootgesteld worden aan te hoge concentraties gevaarlijke stoffen …

Monitor Arbeidsongevallen van I-SZW te beperkt Lees verder »