Monitor Arbeidsongevallen van I-SZW te beperkt

Tot mijn verbazing bevat de Monitor Arbeidsongevallen 2020 nog steeds geen meldingen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Wel wordt er in het algemeen gesproken over het ontbreken van bronaanpak. Volgens de monitor ‘gebeuren er nog te veel ongevallen waarbij werknemers overlijden of blijvend letsel oplopen’, terwijl het blootgesteld worden aan te hoge concentraties gevaarlijke stoffen toch naar verwachting ‘kans op blijvend letsel’ kan veroorzaken. Daarom mijn oproep aan I-SZW neem de komende jaren ook de beroepsziekten in de monitor op.