Handreiking CM-stoffen vervangen

Artikel 4.17 van het Arbobesluit geeft aan dat kankerverwekkende en mutagene stoffen voor zover technisch uitvoerbaar zijn te vervangen. De Arbeidsinspectie heeft een handreiking geschreven om CM stoffen te vervangen. Diverse stroomschema’s verduidelijken de tekst.