Classificering Beton Lossingsmiddelen

De beton losmiddel fabrikanten hebben een ‘Klassering Beton Losmiddelen‘ gemaakt. Daarbij geven ze met 7 klassen aan wat de risico’s zijn van de te gebruiken bekisting oliën.