Dakpan knippen – geen stofvorming

Bij het doorslijpen van dakpannen komt veel kankerverwekkende kwartsstof vrij. Daarnaast kans op verwonding bij het uitschieten van de haakse slijptol. Niet alleen de Arbowet stelt dat je medewerkers moet beschermen tegen kwartsstof. Ook het bouwbesluit geeft aan je zichtbare stofvorming in de omgeving moet voorkomen. Daarom is er alle reden om een dakpanknipper te gebruiken. En voor de prijs hoef je het niet te laten, die is met een project terugverdiend.


Klik hier