Verslag Arbeidsinspectie: Staat van gezond werk

De Arbeidsinspectie heeft een uitgebreid rapport gepresenteerd over de ‘Staat van gezond werk’. Hierin wordt ingegaan op de enorme blootstelling aan gevaarlijke stoffen die nog dagelijks plaatsvinden. Hierdoor overlijden zo’n 11 mensen per dag in Nederland. Een extra stimulans om aan bronaanpak te doen!


Klik hier