Dieselmoteremissie (DME) leidt tot de meeste werkgerelateerde ziektelast.

Uit de meerjaren analyse van I-SZW komt naar voren dat DME tot de meeste ziektelast leidt in de samenleving.