Handhaving 2022 Arbeidsinspectie

Ook in het jaar 2022 zet de Arbeidsinspectie nadrukkelijk extra in op het bij de bron aanpakken waar het gaat om de blootstelling aan gevaarlijke CMRS stoffen. Daarbij gaat het zowel om de blootstelling tijdens productieprocessen als om de bestrijding van actute en chronische blootstelling aan gevaarlijke stoffen.