Hoe werk ik veilig video

De overheid heeft een animatie laten maken om veilig werken onder de aandacht te brengen, hierin is ook aandacht voor het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.