Pieter de Boer

Rookruimtes dicht per 1-1-2022

Een zeer goede maatregel op het gebied van bronaanpak is de wettelijke verplichting dat per 1 januari 2022 alle bedrijven met een rookruimte deze moesten sluiten. Vanaf vandaag zijn alle gebouwen in Nederland waar gewerkt wordt of waar mensen komen voorzorg, cultuur, sport, onderwijs, overheid volledig rookvrij. Nu de buitenruimte nog! Vrijwel alle rokers die …

Rookruimtes dicht per 1-1-2022 Lees verder »

Longziekten in cijfers: 1 op 7 !

De nieuwe site met heel veel informatie over longziekten is heel bruikbaar. Daarop wordt aangegeven dat: “Bij 1 op de 7 astma en COPD patiënten arbeidsgerelateerde factoren een rol spelen.” Dit onderstreept de enorme urgentie aan onze inzet om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen. longcijfers.nl

Toolbox palliatieve zorg bij COPD

Door de Long Alliantie Nederland is een toolbox gemaakt waarin uitgelegd wordt hoe je goede palliatieve zorg kunt geven aan mensen die (door blootstelling aan stoffen tijdens hun werk) COPD hebben opgelopen. Een hartverwarmend intitiatief. Toolbox

Hoe werk ik veilig video

De overheid heeft een animatie laten maken om veilig werken onder de aandacht te brengen, hierin is ook aandacht voor het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Handhaving 2022 Arbeidsinspectie

Ook in het jaar 2022 zet de Arbeidsinspectie nadrukkelijk extra in op het bij de bron aanpakken waar het gaat om de blootstelling aan gevaarlijke CMRS stoffen. Daarbij gaat het zowel om de blootstelling tijdens productieprocessen als om de bestrijding van actute en chronische blootstelling aan gevaarlijke stoffen. download jaarplan 2022

Biologische bouwmaterialen

Prof. dr. ir. arch. Lars De Laet is samen met zijn onderzoeksgroep bezig om biologisch afbreekbare materialen voor de bouw te maken. Ze doen dit door vezels en schimmels te combineren. Daarmee kunnen ze een soort spaanplaat maken en ook isolatiemateriaal. We hopen dat ze hiermee tot bruikbare materialen komen die niet alleen goed zijn …

Biologische bouwmaterialen Lees verder »

Handreiking CM-stoffen vervangen

Artikel 4.17 van het Arbobesluit geeft aan dat kankerverwekkende en mutagene stoffen voor zover technisch uitvoerbaar zijn te vervangen. De Arbeidsinspectie heeft een handreiking geschreven om CM stoffen te vervangen. Diverse stroomschema’s verduidelijken de tekst.

Hoe zit dat nou?

Een leuk boek dat veel inzicht geeft over de zin en onzin van alledaagse gevaren.  Met deze kennis kun je gerichter gevaarbronnen herkennen om vervolgens maatregelen te kunnen nemen. Zowel professioneel en thuis te gebruiken. Aanbevolen.