Nieuws

Toolbox palliatieve zorg bij COPD

Door de Long Alliantie Nederland is een toolbox gemaakt waarin uitgelegd wordt hoe je goede palliatieve zorg kunt geven aan mensen die (door blootstelling aan stoffen tijdens hun werk) COPD hebben opgelopen. Een hartverwarmend intitiatief. Toolbox

Vrij ademhalen

De website Breath Freely is een initiatief van de BOHS (de Britse zusterorganisatie van de NVvA) en geeft mooie achtergrondinformatie. Bruikbaar zijn de toolbox en andere achtergrondartikelen als het gaat om voorkomen van blootstelling aan kwartsstof. En er is nog veel meer te ontdekken om werknemers te beschermen tegen inademing van gevaarlijke stoffen.

Biologische bouwmaterialen

Prof. dr. ir. arch. Lars De Laet is samen met zijn onderzoeksgroep bezig om biologisch afbreekbare materialen voor de bouw te maken. Ze doen dit door vezels en schimmels te combineren. Daarmee kunnen ze een soort spaanplaat maken en ook isolatiemateriaal. We hopen dat ze hiermee tot bruikbare materialen komen die niet alleen goed zijn …

Biologische bouwmaterialen Lees verder »

Exoskelet als individuele maatregel

In de Cobouw staat een lezenswaardig artikel over het gebruik van het exoskelet. Dit is goed in te zetten als individuele maatregel tegen fysieke overbelasting, vooral bij repetitieve werkzaamheden.

Zelftest gevaarlijke stoffen op werkplek

Door de Europese Longstichting (ELF) is een eenvoudige zelftest voor medewerkers gemaakt. Zij kunnen daarmee aan de hand van enkele vragen ontdekken of ze aan teveel schadelijke stoffen blootstaan. Start de zelftest

Vingersparende cirkelzagen in Nederland

Inmiddels zijn er 2 leveranciers (Bosch en Festool) in Nederland die het een cirkelzaagmachine leveren met ene vingersparend principe. Hiermee kun je je vingers er niet meer per abuis afzagen. Een prachtige combinatie van bronaanpak en collectieve voorziening. Complimenten voor de fabrikanten en voor Steve Gass de uitvinder (al in 1999) van het saw-stop-systeem.