A-blad dieselmoteremissie

Emissieloos bouwen komt steeds meer in de belangstelling. En terecht, want we hebben maar één aarde en daar moeten we verantwoord mee omgaan. Maar ook met onze werknemers moeten we verantwoord omgaan. Waar gaan milieu en arbo hand in hand? Bijvoorbeeld bij het verminderen van de dieseluitstoot. Wat dan komt er minder stikstof en CO2 …

A-blad dieselmoteremissie Lees verder »

Handreiking CM-stoffen vervangen

Artikel 4.17 van het Arbobesluit geeft aan dat kankerverwekkende en mutagene stoffen voor zover technisch uitvoerbaar zijn te vervangen. De Arbeidsinspectie heeft een handreiking geschreven om CM stoffen te vervangen. Diverse stroomschema’s verduidelijken de tekst.

Hoe zit dat nou?

Een leuk boek dat veel inzicht geeft over de zin en onzin van alledaagse gevaren.  Met deze kennis kun je gerichter gevaarbronnen herkennen om vervolgens maatregelen te kunnen nemen. Zowel professioneel en thuis te gebruiken. Aanbevolen.

Delen is vermenigvuldigen

Waar kun je als werkgever ondersteuning vinden als het gaat om preventie van beroepsziekten? De Arbowet noemt hiervoor vier kerndeskundigen: de arbeids- en organisatiedeskundige (A&O’er), de arbeidshygiënist, de bedrijfsarts en de veiligheidskundige (in alfabetische volgorde). Aan hen is het uitvoeren van preventieve taken toebedeeld, waaronder het uitvoeren dan wel toetsen van een RI&E. Het mooie …

Delen is vermenigvuldigen Lees verder »

Halotherapie voor betere ademhaling

Een goed bericht voor mensen die door hun werk longklachten hebben opgelopen, zoals COPD, allergie of astma. Door een aantal sessies te volgen bij de haloclinic verbetert de ademhaling en vermindert de kortademigheid. Het helende principe komt uit de zoutmijnen. Het mooie is dat hier geen sprake is van medicijngebruik maar van natuurlijke zoutdeeltjes die men …

Halotherapie voor betere ademhaling Lees verder »